Welkom

bij het provinciaal volwassenenonderwijs Vlaanderen!

Twaalf centra, verspreid over de vijf Vlaamse provincies.

POV logo formaatwebsite

Het volwassenenonderwijs wordt ingedeeld in het secundair volwassenenonderwijs en het hoger volwassenenonderwijs (HBO5).

Het secundair volwassenenonderwijs omvat verschillende opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van het voltijds secundair onderwijs.

Het hoger volwassenenonderwijs (HBO5) omvat opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van het hoger onderwijs en die leiden tot een graduaatsdiploma.

Het provinciaal volwassenenonderwijs organiseert naast secundair en hoger volwassenenonderwijs ook de specifieke lerarenopleiding (SLO) in de centra van Antwerpen en Gent. De SLO, vroeger ook wel GPB-opleiding of D-cursus genoemd, leidt tot het behalen van het diploma van leraar en richt zich in hoofdzaak tot personen die een pedagogische en onderwijskundige vorming wensen te krijgen en/of het ambt van leraar willen uitoefenen.

Via de provinciale centra voor volwassenenonderwijs kunt u zich professionaliseren in verschillende studiegebieden. Dankzij een flexibel modulair opleidingsaanbod kunt u zowel ’s avonds als overdag levenslang leren.